MUDr. Svatava Zatloukalová

Lékařka s celostním přístupem ke zdraví, lektorka školy lásky v rodině podle etiky PhDr. Jiřinky Prekopové, cvičitelka jogy, instruktorka nordic walkingu. Jsem spoluzakladatelkou sdružení Uzdravení, rakovina je vyléčitelná nemoc.

Co mne k tomu přivedlo? 37 let jsem lékařkou a celý svůj profesní život se setkávám s lidmi, kteří mají rakovinu a vidím, co při tom prožívají oni i jejich nejbližší. Také ve svém soukromém životě jsem to několikrát zažila. Chtěla bych takto nemocným lidem pomoci změnit názor na rakovinu, podat jim pomocnou ruku, být jim oporou během léčby i po ní, pomoci jim se zorientovat  ve všem, co mohou sami udělat  pro své zdraví na cestě k úzdravě, ať už je to změna stravy, acidobazická rovnováha, doplňky stravy posilující imunitní systém, změna myšlení, postojů, emocionálního prožívání, rodinné poradenství apod.

Lidé se rakoviny  bojí víc než například infarktu. Přitom na kardiovaskulární onemocnění umírá ještě více lidí než na rakovinu. Rakovina je volání těla po  radosti a rovnováze. Západní společnost a klasická medicína však mají k rakovině velmi negativní vztah založený na strachu. Rakovinu považují za nepřítele, proti kterému je potřeba bojovat a zničit ho. Avšak každá nemoc, včetně rakoviny,  je jen informace o tom, že něco ve svém životě děláme špatně, ať už je to nevhodná strava, přepracování, stres, nemocné vztahy, ve kterých setrváváme, přestože jsme v nich nešťastni, potlačené emoce, které vedou k energetickým blokádám a nakonec i nemoci ve fyzickém těle. Tělo nemocí  somatizuje, co nejsme schopni vyslovit, mnohdy si ani uvědomit. Když odstraníme skutečnou příčinu nemoci, která je velmi často v naší psychice, nemoc nepotřebujeme. Pokud jen potlačujeme příznaky nemoci, neřešíme skutečnou příčinu onemocnění, tělo nás upozorní další nemocí.

Onkologická terapie je zaměřena na zničení nádorových buněk. Přitom jsou bohužel zničeny i buňky imunitního systému. Je to však zdravý, plně funkční imunitní systém, který je klíčem ke zdraví. V našem těle denně vznikají nádorové buňky, pokud nám imunitní systém dobře funguje, dokáže je včas rozpoznat a zlikvidovat . Dnešní hektický životní styl, zaměřený na úspěch, tlak na výkon, nedostatek odpočinku, relaxace, toxické životní prostředí, elektromagnetický smog, špatná strava, stres atd., oslabují imunitní systém. Ten pak není schopen včas nádorovou buňku rozpoznat, zlikvidovat ji, nádorová buňka se začne množit a vznikne nádor.

Nejdůležitější  je vždy prevence. Skutečná prevence. Skutečnou prevencí však nejsou tzv. preventivní prohlídky , to je jen sekundární prevence. Možná snad včasnější diagnostikování nádoru. Ne však něco, co by vedlo k tomu, abychom rakovinu nedostali. Skutečná prevence je v našich rukách, v tom jak žijeme, jak se stravujeme, jaké máme vztahy apod.

A i tehdy , když už rakovinou onemocníme, máme jistě  šanci se vyléčit – když opustíme a odpustíme. Opustíme stávající životní styl a odpustíme jiným i sobě. Pokud dáváme vinu někomu jinému nebo sobě, můžeme dostat i rako-vinu.  Neodpuštění hraje velmi důležitou roli u všech závažných onemocnění. Já sama osobně nejsem proti onkologické terapii, domnívám se však, že sama o sobě  často k uzdravení nevede. Je to vždy něco v člověku samotném, co přidá  ze sebe, aby se uzdravil. Určitě i naděje a víra v uzdravení, pokora a vděčnost a pochopení, že sami jsme si nemoc způsobili a že sami se můžeme uzdravit. Neexistuje nevyléčitelná nemoc, jen nevyléčitelní lidé. Všechny nemoci začínají v naší mysli. Považujme každou nemoc za šanci na lepší, smysluplnější život.

Buďme sami sebou a žijme v přítomném okamžiku a s radostí. Svatava Zatloukalová

www.lotosovykvet.cz